กล้วยฉาบถือเป็นขนมพื้นบ้าน ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากความหวานของกล้วย สามารถที่ จะทำให้ทานได้ทุกเพศทุกวัย การทานกล้วยฉาบนั้นก็ไม่ได้ถือว่าอันตราย และยังเป็นขนมทานเล่นของใครหลายคนได้ด้วย เมื่อพูดถึงที่มาของกล้วยฉาบนั้น ก็ถือว่ามีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะ ว่ากล้วยฉาบนั้นมีที่มาอย่างไร